Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 48980.